Spaso.Lazarevic shows:

MSCommunityBH2

  • Current Version: 1.2.0.0
  • Last Updated:
  • Size: 2 MB
  • OS Require: Windows Phone 8,Windows Phone 7.5
Spaso.Lazarevic Description

MSCommunityBH2

Primary text of this application is in Bosnian/Serbian/Croatian language.

MSCommunityBH2 je Windows Phone aplikacija koja omogućava vlasnicima Windows Phone uređaja da prate drugu MSCommunity konferenciju na efikasniji način kroz pružanje informacija o rasporedu i sadržaju predavanja i predavača kao pregled izabarnih predavanja sa podsjetnikom o predstojećem odababranom predavanju.

Osnovne osobine:
* Agenda za konferenciju
* Pregled predavača
* Detalji o predavačima
* Detalji o predavanjima
* Izbor predavanja koje želite da pratite sa alarm podsjetnikom prije početka predavanja

Update 1.2:
* pregled predavača
* mogućnost instalacije app putem QR Code

MSCommunityBH2 is a Windows Phone application which enable Windows Phone users to check details about second MSCommunity Conference more efficiently, while allowing them to track agenda, speakers and favourite sessions.

Main features:
* Agenda for the conference
* List of speakers
* Details about speaker
* Details about session
* Favourite session with scheduled alarm

Update 1.2:
* list of speakers
* installing app using QR Code